News

  1 Ongoing International Project In Acme
  ongoing-international-project-in-acme

  जैविक / बिषादीरहित कृषि

  थाइलेडंले जैबिक कृषि उद्योगहरुले विकासको लागि नयाँ बिधि रणनीति स्थापना गरेको | ति बिधि रणनीति प्रयोग गरि जैबिक कृषि  विकास गर्न थाइलेडंले दृष्टि बनाएको , जस्को मुख्य उद्देश्यहरु यस प्रकार छन्:

  थाइलेडंलाई कृषि उत्पादनको केन्द्र बनाउने |

  थाइलेडंलाई कृषि उत्पादनको ब्यापारको केन्द्र बनाउने |

  थाइलेडंलाई जैविक कृषि उत्पादनको उपभोगको केन्द्र बनाउने |

   

   

  दिगो कृषि

  नेपालमा धेरै प्रोजेक्टहरु कार्यक्रमहरु संचालन भैरहेका छन्, जस्को मुख्य  उद्देश्य मौसम-स्मार्ट कृषिको  प्रचार गर्नु हो| तर यो उद्देश्य पुरा गर्न नेपालले ठुलो चुनौतीको सामना गर्नुपर्नेछ| 

   

   

  धेरै गुणस्तर उत्पादकत्व कृषि बिधि

  भुटानका धेरैजसो राष्ट्रिय कृषि नीतिहरुको मुख्य उद्देश्य भनेको कृषिक्षेत्रको तिब्रवृद्धि गुणस्तर सुधारगरी सम्भावित गरिबी न्युनिकरन गर्नु हो |

   

                                         Click link for more details: http://sunspace.farm/ 


  1970 Jan 01
  Comment